Cuma, Aralık 1, 2023
Ana SayfaEMEKKartal Hukuçular Derneği'nden Çoklu Baroya Eylemli Hayır

Kartal Hukuçular Derneği’nden Çoklu Baroya Eylemli Hayır

Baroların “çoklu baro”yasa tasarısına karşı mücadelesi devam ediyor. Kartal Hukuçular Derneği’nin çağrısıyla İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar perşembe günü Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen çoklu baroyu protesto etti.

 
Yüksel FIRAT
Çoklu baro teklifinin Adalet Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, İstanbul’da Kartal Hukuçular Derneği’nin çağrısıyla avukatlar İstanbul  Anadolu  Adliyesi’nde eylem yaptı. Kitlesel bir katılımla çoklu baroya tepkilerini gösteren avukatlar, Hak Hukuk Adalet, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz, Savunma Susmadı Susmayacak, Direne Direne kazanacağız sloganları attı.
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve yöneticilerinin de katıldığı eylemde avukatlar Anadolu Adliyesi E Blok Baro odaları önüne toplanıp  ardından da yürüyüş yaparak B Blok (-4). Kat Adliye çıkışında (açık otopark alanında) basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Av.Türkan Kurtlmaz Öztürk okudu.

Av.Türkan Kurtlmaz Öztürk, Avukatlık kanununda değişiklik yapılmasını ve çoklu baroların kurulmasını düzenleyen kanun teklifi, yoğun itirazlara rağmen, inatla ve ısrarla virgülüne dahi dokunulmadan komisyondan geçirilmiştir.
Yasadan doğrudan etkilenecek olan avukatların ve avukatların meslek örgütü Baroların görüşleri dahi alınmadan hazırlanan bu yasa, yargının sorunlarına çözüm getirmeyecek, sorunları daha da arttıracak ve çözümsüzlüğü kronikleştireceğini belirtti.
Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Av.Türkan Kurtlmaz Öztürk devamında; Sizlere süreç hakkında biraz bilgi vermek isterim; yasanın gündeme geldiği ilk günden itibaren 80 ilin baro başkanları, binlerce avukat, hukuk kurumları,  hukukçu akademisyenler, meslek odaları temsilcileri ve üyeleri, sanatçılar,  milletvekilleri kısaca toplumun çok kesiminde çokça itirazlar dile getirildi. 80 ilin baro başkanı ortak bildiri yayınladı, Binlerce avukat Çağlayan Adliyesi’nde yasaya hayır dedi, baro başkanları Ankara’ya yürüdü, meclis komisyonuna katılmak istediler, bu yasanın sakıncalarını anlatmak istediler fakat dinlemediler, meclise dahi almadılar. Baro Başkanları, günlerce-gecelerce meclisin önünde beklediler, oturma eylemi dahi yaptılar ancak dinlemediler, kulaklarını tıkadılar, baro başkanlarımızı polis ablukasına aldılar, etrafını bariyerle çevirdiler, eziyet ettiler. Türkiye’nin her tarafından gelen binlerce avukat, Ankara’da yasaya hayır dedi. Ancak avukatların bu demokratik yasal tepkisine gaz sıkarak cevap verdiler.
Komisyon tartışmaları esnasında birçok bilimsel ve hukuksal görüş sunuldu, 1.200 sayfalık itiraz şerhleri tarihe düşülmüş notlar olarak kaldı. Bir gün elbette hak ettiği değere kavuşacaktır bu bilimsel, diyalektik, kamusal yarar gözeten görüşler.
Tüm bu haklı görüş ve itirazların hiçbiri, komisyondaki iktidar milletvekillerinin üzerinde etkili olmadı. Kanun teklinin virgülünü dahi değiştirmeden komisyondan geçirdiler.Haklı itirazlara ve akademik görüşlere kulak tıkayan siyasal iktidar mensubu komisyon üyeleri, sayı üstünlüklerine güvenerek Anayasaya aykırı olan, kamu yararı bulunmayan, avukatların ve vatandaşların zararına olan kanun teklifini komisyondan geçirdiler.
Yasa, bugün yarın en geç Perşembe günü meclisin önüne gelecektir. Bir kez daha söylüyoruz; komisyondan geçtiği gibi meclisten de geçerse yargıdaki mevcut sorunlara yeni sorunlar eklemekten bir işe yaramayacaktır.
Hukuk devletine, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına, savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına büyük bir zarar verecektir.
Yandaş baro yaratmak için yargının ve baroların kurumsallığı yok edilecektir. Kanun Teklifinin bir an önce geri çekilmesi tüm Türkiye’nin yararına olacaktır.
 

“Bu yasa Anayasaya aykırılık taşımaktadır”

 
Bu yasa teklifi,  yasa tekniği ve içerik itibariyle de Anayasaya aykırılık taşımaktadır. Anayasa’nın 2.maddesinde düzenlenen “demokratik hukuk devleti ilkesine”, 10.maddesinde düzenlenen “eşitlik ilkesine” ve 67.maddesinde düzenlenen “Temsilde adalet ilkesine”  aykırılık taşımaktadır.
Sayın milletvekillerine sesleniyoruz; yapmayın bu ülkeye yazık etmeyin, yurttaşları hukuk güvencesinden,bağımsız avukat güvencesinden, savunma hakkı güvencesinden,adil yargılanma hakkından mahrum bırakmayın. Bu haklar için medeni toplumlar yüzyıllar boyu mücadele etmişlerdir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, bağımsız ve tarafsız yargı ilkesi, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı gibi çok önemli hakları ve ilkeleri rafa kaldırdığınızda hukuk devleti olmaktan çıkarsınız. İnsanlığın yüzyıllar boyu mücadelesinin sonucu bu haklar anayasayla teminat altına alınmıştır. Haklarımıza dokunmayın.
Savunma hakkı ve bu hakkın temsilcisi avukatların meslek örgütü olan barolar Anayasal güvence altındadır. Bu yasa anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Seçildiğinizde anayasaya bağlı kalacağınıza yemin etmiştiniz.
Bu yasanın bu şekilde çıkmasında, baroların bölünmesinde, siyasallaştırılmasında, küçültülmesinde ve etkisizleştirilmesinde kamu yararı bulunmamaktadır. Barolar Hukuk devletinin, demokrasinin, hak arama özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının teminatıdır.
Yasa teklifini verenlere sesleniyoruz; hukuk güvenliğini yok ediyorsunuz. Hukuk devletini yok ediyorsunuz. Devleti ve kanunları geniş yığınlara göre değil, bir avuç mutlu, zengin, güçlü azınlığa göre dizayn ediyorsunuz. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz.    80 ilin baro başkanı meclise kadar gelip yasanın sakıncalarını size anlatmak istediler.  4 gün ve gece boyunca meclisin önünde beklettiniz, dinlemediniz.
Bizler bu ülkenin yetiştirdiği hukukçular, avukatlar olarak tüm renklerimizle ve hep birlikte size sesleniyoruz; 139.000 avukatı mağdur edeceksiniz, 80 milyonun savunma hakkını, adil yargılanma hakkını ve hukuk güvenliğini riske ediyorsunuz, zarar veriyorsunuz. Bu yasayı geri çekmelisiniz.
Barolardan, hukuk fakültelerinden, akademisyenlerden, yargının kurucu unsuru avukatlardan görüş alarak avukatların ihtiyaçlarına uygun, yargının sorunlarına çözüm getiren, kamu yararı çerçevesinde ve Anayasa uygun yeni bir yasa teklifi hazırlayabilirsiniz.
Anayasal haklarımızı yok etmeyiniz. Yurttaşları hukuk güvencesinden, avukat güvencesinden yoksun bırakmayınız.
Yargıyı siyasallaştırmayınız, baroları, yargının kurucu unsuru avukatı,   siyasallaştırmayınız. Bizi alt kimliklerimize, renklerimize ve inançlarımıza göre bölüp katagorize etmeyiniz. Evrensel hukuk kurallarına riayet ediniz. Ülkemizi hukuk güvencesinden, avukat güvencesinden mahrum bırakmayınız.
Avukata ve avukatların örgütüne dokunmayınız.  Güçlü avukat, güçlü baro, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Şiddet görmüş kadının, istismara uğramış çocuğun, haksızlığa uğramış öğrencinin, hakları elinden alınmak istenen emekçinin sesidir avukat. Enerji kaynaklarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın, su kaynaklarımızın korunmasında yurttaşların sesidir. Demokrasinin teminatı meslek odalarına ve barolarımıza dokunmayınız. TMMOB’ a,  Tabipler Odası’na dokunmayın, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının, kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince, haklarını iade edin.  Devletin, kamu tüzel kişilerinin, yargının kurumsallığını yok etmeyiniz.
 

“Bazı baroların öne çıkarılmasıyla yargıda siyasallaşma öne çıkacaktır”

 
Bu yasa çıkarsa; Barolar bölünür, iktidar yanlısı barolar öne çıkar. CMK ve adli yardım gibi hizmetlerin bu barolara verilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bazı baroların öne çıkarılmasıyla yargıda siyasallaşma öne çıkacaktır.
Bu yasa çıkarsa her dönemin siyasal iktidarının kendi yandaş barosuyla çalışması kuvvetle muhtemeldir.
Kanun teklifinin yasalaşması halinde; Barolar etkisiz hale gelecektir. Parçalanmış,  lokalize edilmiş, renklere bölünmüş, siyasallaştırılmış baroların, bağımsız olabilmeleri, özerkliklerini koruyabilmeleri mümkün olmayacaktır. Bu durum yargının bütünselliğine de zarar verecektir. Ayrıştırıcı kimlikler öne çıkacak, inançlar ve siyasal düşünceler yargıya karışacaktır.  Bu durum yargının bağımsız ve tarafsız olmasını olumsuz etkileyecektir. Bu ihtimalin varlığı dahi bireylerin hukuk güvenliğini tehlikeye düşürecektir.
Güçsüz, etkisiz, küçük Barolar, kamusal görevini yerine getiremeyeceği gibi üyelerinin gelişimini de sağlayamayacaklardır.  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurullarının yapısıyla siyasallaşan yargı, savunma sujesinin de siyasallaşmasıyla birlikte tamamen tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu olasılık dahi hukuk devleti için tehlikedir.
Hukuk devleti ve bağımsız yargı telafisi imkansız zarar görecektir. Güçlü baro güçlü avukat olmadan, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı kullanılamayacak, bu haklar kağıt üzerinde kalacak, sonuç olarak bağımız ve tarafsız yargı hayal olacaktır. Toplumda bireylerin hukuk güvencesi kalmayacaktır.
Sayın Milletvekillerimize sesleniyoruz ve diyoruz ki; yol yakınken gelin bu kanun teklifini geri çevirin. Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve kurumsallığını yok etmeyiniz. İnsanlık tarihi boyunca verilmiş mücadeleler sonucu kazanılmış haklara dokunmayın. Yurttaşların Anayasa ile güvence altına alınmış adil yargılanma hakkına dokunmayın.  Bir gün siz de sade vatandaş olarak halka karışabilirsiniz, siyasal gücünüzü kaybedebilirsiniz, haksızlığa uğradığınızda sizin de bağımsız ve tarafsız yargıya, güçlü baroya ve güçlü avukata ihtiyacınız olacaktır. Etkisizleştirilmiş, güçsüz baro, güçsüz savunma adil yargılanma hakkınızı koruyamayacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz gelin bu yanlıştan vazgeçin kanun koyucu olarak yetkilerinizi kamu yararına, toplum yararına kullanın ve bu yasaya “HAYIR” deyin, milletin menfaatine olmayan bu yasayı milletin meclisinden geçirmeyin. Yurttaşların adil yargılanma hakkının ve hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlara ve barolarına dokunmayın!” diyerek tamamladı basın açıklamasını.

Kartalin Sesi
Kartalin Sesi
Kartal'ın Sesi Gazetesi yazarı
İLGİLİ HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

En çok okunanlar

Son Yorumlar

Zehra Sayar on Yılbaşı
Deniz Özlem Er on Yılbaşı