Cumartesi, Eylül 30, 2023
Ana SayfaKÖŞE YAZARLARIVERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir?

e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.
e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Hangi Mükellefler e-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?

– Kurumlar vergisi mükellefleri,
– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.
Örneğin, sadece sahip olduğu araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan Ahmet Bey, sistemi kullanmak zorunda değildir.
Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat sistemine dâhil olabilir.
e-Tebligat Sistemini Kullanmak için Başvuru Nasıl Yapılır?
– Tüzel Kişiler
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri, e-Tebligat başvurusunu; vergi dairelerinden veya
www.gib.gov.tr adresinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilirler.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdırlar.
– Gerçek Kişiler
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri e-Tebligat başvurusunu; ivd.gib.gov.tr sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak yapabilecekleri gibi, söz konusu bildirimi
www.gib.gov.tr adresinden edinerek kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermek suretiyle de yapabilirler.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesis tarihinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdır.
– İsteğe Bağlı Olarak Sistemi Kullanmak İsteyenler
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, katma değer vergisi veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yer/ bağlı oldukları vergi dairesine giderek veya İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
e-Tebligat başvurusu bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince elektronik tebligat sistemine dâhil olma işlemi yapılacak, müracaat anında talep edilmesi halinde sistemden üretilen İnteraktif Vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi de verilebilecektir.
İnternet Vergi Dairesini kullanarak elektronik bildirimde bulunan gelir vergisi mükellefleri halen sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-Tebligat sistemini kullanabilmektedirler.

e-Tebligat Gönderildiğinde Nasıl Haberdar Olunur?

Elektronik tebligat gönderimine ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine bildirim mesajları gönderilebilmektedir.
Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir.
Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi önemlidir.

e-Tebligat Sisteminden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılır?

Mükellefler kullanıcı kodu ve şifre ile ulaşacakları İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasında e-TEBLİGATLARIM bölümünden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilir, belgenin çıktısını alabilirler.
e-Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

e-Tebligat Sisteminden Nasıl Çıkılır?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olan mükelleflerimizden;
– Gerçek kişiler için ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi,
– Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi durumlarında söz konusu mükelleflerin elektronik tebligat adresleri kullanıma kapatılacaktır.
Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanununda belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.
e-Tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olan mükellefler hakkında, süresinde bildirimde bulunulmaması durumunda cezai müeyyide uygulanması gerekmektedir.

Erol Altunoğlu
Erol Altunoğlu
Kartal'ın Sesi Gazetesi yazarı
İLGİLİ HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

En çok okunanlar

Son Yorumlar

Zehra Sayar on Yılbaşı
Deniz Özlem Er on Yılbaşı