Çarşamba, Haziran 29, 2022
Ana SayfaKÖŞE YAZARLARITÜRKİYE’DEKİ  YAŞLILAR...  EMEKLİLER

TÜRKİYE’DEKİ  YAŞLILAR…  EMEKLİLER

TÜRKİYE’DEKİ  YAŞLILAR…  EMEKLİLER
– ARAŞTIRMA  RAPORLARI
– EMEKLİ  BİLGİLERİ
– EMEKLİLERİN  İSTEM ve  BEKLENTİLERİ
              … İnsan  ve  Toplumsal  Kalkınma  Programı nın  (İstanpol)    ‘’ Türkiye’de  işgücündeki    Yaşlılar  ve  Güvencesizlik’’  konulu  Raporu:
 
*    Türkiye’de   her  yaş    grubunda  işgücüne  katılım  AB  ülkelerinin altındayken,  65  yaş  ve  üstü  bireylerde  3  kat  fazla
        *   65  yaşın  altındaki  gruplarda,  Türkiye  ile  AB  ülkeleri  arasında  önemli  farklar  görünmüyor.
        *   65  yaş  ve  üstü  istihdama  katılan  bireylerin %60’ı   toplumda  en  az  kazanan  %25’ lik  dilimde  yer  alıyor.   En  az  kazanan  %50’lik   kesimle  birleştiğinde  bu   oran 65  yaş  ve  üstü  nüfus  için  %70’in  üzerine  çıkıyor.
        *  Ortalama  olarak  65  yaş  ve  üstü  her  yaş  10  çalışmadan   7’sinin   toplumun  en  az  kazanan  yarısından  oluşuyor.
        *  Emekli  aylıklarının  yetersiz ve  düşük oluşu,  yeteri  kadar  sosyal  yardım  alamamaları  ya  da bu  haklarını  kullanamamaları  65  yaş  üstü  nüfusu  çalışmaya  zorluyor.
       *   Belirli  bir  birikim  veya  gayrimenkule sahip  olamayanlar alternatif  gelirlerin  yokluğunda çalışmak  zorunda kalıyor.
       *  Gelir  düzeyi  en  düşük  %25’lik grupta  sigortasız  çalışan  oranı 65  yaş  ve  üstü  vatandaşlar  için   %75’i  buluyor.
      –   Maddi  sıkıntılar  65  yaş  ve  üstü  yaşlı  bireylerin düşük  maaşlı  ve  kayıtdışı  olarak, güvencesiz  şartlarda çalışmaya  zorluyor.
       –   Covid_ 19  tedbirleri nedeniyle  uygulanan  sokağa  çıkma yasakları  da  ekonomik   güçlüklere neden  oluyor. Uygulanan  sokağa  çıkma  kısıtlamaları  çalışmak zorunda  olan  yaşlı  nüfusun ihtiyaclarını  göz  önünde bulundurmadığı  gibi  uygulanan  destek  politikaları  da  yetersiz  kalıyor.
       İSTANPOL  AKADEMİSYENLERİNİN  TEMEL  POLİTİKA  ÖNERİLERİ
*    Türkiye’nin  yaşlanan  toplum  yapısını  göz  önüne  alan  sosyal  politika  oluşturulması  gerekiyor.
*     Yaşlı  bireylere  yönelik  ayrımcılığını  aşmaya  yönelik  nesiller Arassı  farkındalığın  artırılmaı  gerekiyor.
*     Yaşlı  bireylerin  yalnızlık  hislerini  azaltmak  ve  dış   dünyayla  temaslarını  artırmak  için  telefon/ tablet/bilgisayar  gibi  teknolojik  imkanların  onlara  sunulması  gerekiyor.
*   Konut  sahibi  olmayan  65  yaş  üstü  bireylere  düzenli  kira  ve  erzak  yardımı  yapılması  gerekiyor.
*   Emekli  aylıklarının  bireylerin insani  ve  onurlu  bir  hayat  sürmesi  için artırılması  gerekiyor.
         İSTANPOL’UN  10  MAYIS  2021  TARİHİNDE  Gazetelerde  yayınlanan  bu  raporunu  ve  önerilerini,  bizat  yaşayarak,  çözüm  için  de  DİSK _ EMEKLİ’SEN’de  örgütlenen  EMEKLİLER,  tesbitlerini  ve  önerilerini  şu  şekilde  dile  getirmişlerdi:
       EMEKLİLİK,  kişilerin  yasalarca  belirlenen  sürece  çalıştıktan  sonra  çalışma  yaşamından  çekilme  sürecidir.
       EMEKLİfiili  çalışma  yaşamından  çekilme  sürecindeki  kişilere  denir.
       EMEKLİ, en  yüce  değer  olan  emeği harcamış,  emek  vermiş  kişidir. Bir  ömür  boyu  verilen  Emek  dünyanın  en  anlamlı  değeridir.
       Bu  nedenle;  EMEKLİ, İNSANCA  YAŞAMAYI  HAK EDİNİR.
          Kapitalizmin  acımasızlığı  dünya  genelinde  her  alanda  tüm  çıplaklığıyla  görünüyor.  Korona  salgınıyla  bu  durum  ‘’rıza  ile  eve kapanma’’ ,   ‘’işverenlerin  korunması’’.   ‘’ toplu  eylemlerin yasaklanması’’  vb. nedenleriyle iyice  azgınlaştı.
          Emekçi  yığınlara  işten  çıkarmalar,  sendikasızlaşma,  hak-hukuk  tanımama,  yoğun  pahalılık,  baskı yaşatılırken  öte yandan  yağma,  çapul, sömürü,  rant,  liyakatsizlik  aldı  başını  gidiyor.
       Peki  ya  emekliler  ne  durumdalar?
       Sayıları 12 milyon  197  bin.
      Bunun  8  milyonu  yaşlılık  aylığı  alıyor (%60)
      3,4 milyon ölen  sigortalıların  hak  sahipleri.
     Emeklilerin   %61’i  işçi  emeklisi, %18’i memur  emeklisi
     Emeklilerin  %71’i 50  ve  daha  yukarı  yaşta.
     Emeklilerin  (%14,8’i Orta+Lise  mezunu)  (%13,7  Üniversite mezunu)
      Emeklilerin %4,5’i  okur-yazar  olmayanlardan oluşuyor.
     4  milyon  emekli  ya  bir  işte  çalışmakta  ya  da iş  aramaktadır.
      4  milyon  401  kişi  işgücüne  katılmıyor.
      Emekli  aylıkları,  güncelleme  katsayısı  düşürüldüğü  gibi,  aylık  ortalama  kazanç  x  aylık  bağlama  oranı  sonucu  bulunur.
      1999  yılı  emekliler  için  adeta  milat  oldu.
     Bu  yıldan  itibaren  güncelleme  katsayısı  düşürüldüğü  gibi,  aylık  bağlama  oranı  da  5510  sayılı  yasa  ile  düşürüldü.  İki  değişken  birden düşürülünce,  küçültülünce  emekli  aylıklarında  da  ciddi  küçülme  oldu.   Aylıkların   alt  sınırı  düşürüldü.
     Emeklilik  aylıklarının  enflasyondan  korunması  ve  ülkedeki refah  artışından,  pay  ayrılması gerekirken,  5510  sayılı  yasa  ile  büyümeden  emekliye sıfır  pay  ayrıldı.
     Böylece,  emeklilerin  büyük  bölümünün  aylığı  asgari  ücret  altına  düştü.  Emekli  aylıklarının  milli  gelir  karşısındaki  kaybı  %35’lere  yaklaştı.
     ‘’Özgürlük  ve  demokrasi  mücadelesinden  EMEKLİ  OLUNMAZ’’  diyen  yaşamın  her  alanında  örgütlülüğe  inanan.  ‘’ÖRGÜTSÜZ  İNSAN  KÖLEDİR’’  anlayışındaki       EMEKLİLER   NE  İSTİYOR ?
 
       EMEKLİLER
*    İnsanca  bir  yaşam  istiyor.
*     Aylıklarının  yaşam  koşullarına  uygun  olmasını  istiyor.
*     Emekli  aylıklarının  alt  sınırının  asgari  ücretle  uyumlu  bir  biçimde  artış  sağlamasını  istiyor.
*     Bütçeden  emeklilere  daha  fazla  pay  ayrılmasını  istiyor.
*    Emekli  aylıkları  iyileştirilirken,  aylık  bağlama  oranlarının  eski  düzeye  çekilmesini,  güncelleme  kat  sayısında  milli  gelir  artışının  tümünün  dikkate  alınmasını  istiyor.
*     2000  yılından  sonra  emekli  olanlar  için  intibak  düzenlemesinin  yapılmasını  istiyor.
*     Emeklilerin  sendikal  haklarını  kullanmasının  önündeki  engellerin  kaldırılmasını  istiyor.
*     Emekli  aylıklarının  belirlenmesinde,  toplu  pazarlıkta  iktidarlarla  müzakerede  masada  sendikaların da  bulunmasını   istiyor.
*    Emekli  sendikalarına  üye  olanların  aidatlarının  maaştan  kesilmesini  istiyor.
*    İlaçta  katkı  payı,  muayene  ücreti, ilave  ücret  vb.  emeklilerden  alınmamasını  istiyor. 
*     Elektrik,  doğalgaz,  su  faturalarında  %50  indirim  uygulanmasını  istiyor.
*      Sosyal  yaşam  alanlarının  geliştirilmesini,  emekli  huzur  evleri, emekli  sosyal  tesislerinin  emekliler  hizmetine  sunulmasını  istiyor.
*     Bayramlar  da  birer  maaş  ikramiye  verilmesini  istiyor.
*     Tüm emekli  kuruluşlarının  birlikte,  omuz  omuza,  yan yana  olmasını istiyor.
*     Yaşa  takılan  emeklilerin  sorunlarının  çözümünü  istiyor.
          Elbette  ki  çalışma  yaşamını  tüm  zorluklara  rağmen  onurla  sürdüren  emekliler,  ülkemizin  de  BAĞIMSIZ, ÖZGÜR, ÜRETEN, EŞİT, SÖMÜRÜSÜZ  olarak  ONURLU   BİR  DÜNYADA  YERİNİ  ALMAK  İSTİYOR.
         Gazi  M. Kemal  Atatürk’ün  ‘’ BİR  MİLLETİN  YAŞLI   VATANDAŞLARINA  VE  EMEKLİLERİNE  KARŞI  TUTUMU, O  MİLLETİN  YAŞAMA  KUDRETİNİN  EN  ÖNEMLİ  KISTASIDIR.  MAZİDE  MUKTEDİRKEN  BÜTÜN  GÜCÜYLE  ÇALIŞMIŞ  OLANLARA  KARŞI  MİNNET  HİSSİ  DUYMAYAN  BİR  MİLLETİN  İSTİKBALE  GÜVENLE  BAKMAYA  HAKKI  YOKTUR.’’  sözünün  herkesin  kulağına  küpe  olmasını  istiyor.
         SON  SÖZ… EMEKLİ  KARDEŞLERİMİZE…
        12 milyonluk  büyük  bir  gücüz
        Sizleri,  bu  büyük  gücü  birlikte  ve  örgütlü  mücadeleye  çağırıyoruz.
        Birleşelim ki,  insani  isteklerimizi  iktidarlara  kabul  ettirelim.
        Bir  araya  gelelim  ki,  emeklilik  yaşamımızı  rahat,  dayanışarak, mutlu  geçirelim.
                                                                       
                                                                                   Turgut  ÜNLÜ
                                                                               Emekli  Öğretmen
                                                                    Disk  Emeklisen  Kartal şb. üyesi

Turgut Ünlü
Kartal'ın Sesi Gazetesi yazarı
İLGİLİ HABERLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

En çok okunanlar

Son Yorumlar