Kartallı işçilerin seçilmiş iradeleri “Adalet Yürüşü”nü Genel-İş Genel Merkez önünde bitirdi.

yazar:

kategori:

Kartal İşçilerinin Seçilmiş İradeleri Kartal’dan Ankara’ya Genel-İş Genel Merkeze “Sendikada Kayyum İstemiyoruz” Demek İçin Yürüdü. DİSK Genel-İş Genel Merkezi önünde yaptıkları basın açıklamasında; “Kayyum anlayışı nerede yapılırsa yapılsın demokrasi dışı bir anlayıştır, kişiden kişiye kurumdan kuruma değişmez.” dediler.

Genel-İş Genel Merkezinin aldığı karar ile Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube bölündü. 1 No’lu Şube’ye bağlı olan Kartal Belediyesi işçileri, yeni kurulan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şube’ye dahil edildi. Şube başkanlığına Murat Aydoğan atandı. Kartal’dan yakın zamanda seçilen yöneticiler Cevahir Hasdemir, Yavuz Yalçın ve Kadıköy’den Kadim Fırat bu uygulamanın iradelerine karşı darbe ve kayyum olarak tanımlayarak Ankara’ya Genel-İş Genel Merkezine temsili yürüyüş  başlattılar.

27 Mart sabahı Kartal Belediyesi önünde bir basın açıklaması ile başlattıkları yürüyüşlerini 31 Mart tarihinde DİSK Genel-İş Genel Merkezi önünde yaptıkları basın açıklaması ile bitirdiler.

“DERDİMİZ NE KOLTUK, NE PARA, NE DE ŞAHSİ ÇIKAR”

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Sekreteri Cevahir Hasdemir burada yaptığı açıklamada; “Kartal Belediyesi önünden Adalet Yürüyüşüne başladığımızdan bugüne kadar yol boyu gerek sosyal medyadan gerek telefonla bizlere destek veren birçok işçi arkadaşımız bize güç verdi.” dedi.

Cevahir Hasdemir, “Eğer bireysel çıkar derdinde olsaydık İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Yönetiminde olan Yavuz arkadaşımla ben, orada görev süremiz boyunca kalmaya devam edebilirdik. Ama derdimiz ne koltuk, ne para, ne de şahsi çıkar.

Derdimiz, Türkiye’deki sendikal mücadelenin gelmiş olduğu olumsuz noktayı işçi adına olumlu bir noktaya çevirmek için mücadele etmektir. Biz işçilerin hakkını savunmak için kurulmuş ve onlarca insanın canı ile kanı ile bedel ödediği sendikalar biz işçilerin değil o koltuklara oturduktan sonra kendi bireysel çıkarlarının peşinden koşmaktadırlar.

Hasdemir, “İnsan onuruna yakışır bir ücret istemek suç mu, insanca çalışma şartları talep etmek suç mu, işçi demokrasisinin sendikamızın tarihi gelenekleri ve tüzüğüne uygun şekilde uygulanmasını talep etmek suç mu?” diye sordu ve
Kayyum anlayışı nerede yapılırsa yapılsın demokrasi dışı bir anlayıştır, kişiden kişiye kurumdan kuruma değişmez.

“SENDİKAYI GERÇEK AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MÜCADELECİ BİR ARAÇ HALİNE GETİRMEK”

Cevahir Hasdemir konuşmasını, “DİSK Genel İş sendikasını sadece kağıt üzerinde, yüz binlerce ismin olduğu bir sendika olmaktan çıkarıp, genel merkezin keyfi tutumlarıyla yönetilir olmaktan çıkaran, tabanın derdi ile dertlenen, sorunlarını çözmek için mücadele eden sendikal anlayışı yeniden getirebilmek için mücadelemiz devam edecek, bedeli ne olursa olsun. Genel İş sendikası Türkiye’nin en köklü sendikalarından biridir. Sendikayı gerçek amaçları doğrultusunda mücadeleci bir araç haline getirmek önemlidir.
Burada herkese şunu soruyoruz.

Genel iş sendikası, işçilerin sendikası mı olacak, yoksa biz mi sendikanın işçileri olacağız.” diye tamamladı.

YAVUZ YALÇIN VE CEVAHİR HASDEMİR KARTAL İŞÇİSİNİN SEÇİLMİŞ İRADESİDİR

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Yöneticisi Yavuz Yalçın yaptığı açıklamada “Bizle bir kez daha genel merkez önünde haykırıyoruz Kahrolsun kayyumcular ve onların küçük işbirlikçileri” dedi.

Yavuz, “İşçi sınıfının taleplerinden kopmuş bu yapı tabandan gelen değişim talebinin önünü kesmek adına Devrimci İşçi Sendikası’na yakıştıramadığımız uygulamalardan geri durmayarak seçilmiş iradeye kayyum atadılar.

Yavuz Yalçın ve Cevahir Hasdemir Kartal işçisinin seçilmiş iradesidir. Üstelik genel merkezin ve onların işbirlikçilerinin tüm ayak oyunlarına rağmen seçilmiş yöneticilerdir.”

Yavuz Yalçın konuşmasının devamında, Kartal ve Kadıköy işçilerinin iradeleri gasp edilerek  ve görmezden gelinerek anti demokratik bir uygulama olarak kayyum atanmıştır dedi.

 

“BİZLER, 5 YILDIR BU KÖTÜ ÖRNEKLERİ YAŞAYARAK ÖĞRENDİK”

Adalet Yürüyüşüne katılan Kadıköy Belediyesi işçisi Kadim Fırat ise yaptığı açıklamada; “Burada olmamızın nedeni, Genel İş yönetiminin sendikayı kötü ve keyfi bir şekilde yönetmesidir. Bir işçi örgütü böyle yönetilemez:

Seçilmiş şubeye kayyum atamak, temsilcileri görevden almak, seçilmiş temsilcileri görevlendirmemek, toplu iş sözleşmelerini işçilerin onayı dışında imzalamak, işverenle işbirliği yaparak Toplu İş sözleşmelerini enflasyon altında imzalamak, disiplin soruşturmaları ile öncü işçileri susturmak, işten attırmaya çalışmak, şube seçimlerine müdahale etmek gibi son derece olumsuz pratikler binlerce işçiyi huzursuz ediyor.

Genel Merkez yönetiminin uygulamaları hiç bir işçiyi şaşırtmıyor artık. Her işçi, bir işçi örgütünde olmaması gereken bu olumsuz örnekleri iliklerine kadar hissediyor.

Bizler, 5 yıldır bu kötü örnekleri yaşayarak öğrendik.” dedi.

Fırat konuşmasının devamında sendikaların işçilerin gerçek örgütlerine dönüşmesi için yapılması gerekenler olarak ilkeler açıkladı.

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir